Διεγερτικός κύκλος

Στο διεγερτικό κύκλο γίνεται χρήση ενέσιμων σκευασμάτων, γοναδοτροπινών και άλλων, ανάλογα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται:

 

  • Σε μακρύ πρωτόκολλο η έναρξη των φαρμάκων γίνεται μια εβδομάδα πριν την πιθανή περίοδο, και συνεχίζει για περίπου 10-12 μέρες μετά, ως την ωοληψία με τουλάχιστον δυο ενέσεις ημερησίως

​​

  • Σε σύντομα σχήματα οι ενέσεις ξεκινούν με την περίοδο και η διάρκεια είναι περίπου 9-10 ημέρες, ως την ωοληψια. 

 

Την ημέρα της ωοληψίας δίνεται σπέρμα από τον σύζυγο/ σύντροφο και αρχίζει στο εργαστήριο η διαδικασία της γονιμοποίησης. Εάν οι κλινικές συνθήκες και οι ορμόνες της γυναίκας το επιτρέπουν, γίνεται εμβρυομεταφορα, μετά από 3-5 μέρες από την ωοληψία. Η εμβρυομεταφορα είναι μια τελείως ανώδυνη διαδικασία, γίνεται συνήθως χωρίς μέθη και απαιτεί  γεμάτη την κύστη με ούρα. Διαρκεί ελάχιστα.

 

 Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να κρυοσυντηρηθούν τα έμβρυα, η μεταφορά μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επόμενο κύκλο, κατόπιν προετοιμασίας του ενδομήτριου με χάπια.

 Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης με τη μέθοδο της υαλοποίησης, που ακολουθείται από τα σύγχρονα εργαστήρια, δεν επηρεάζει την ποιότητα των εμβρύων, σε αντιθεση  με τη μέθοδο της αργής κατάψυξης , της οποίας τα  αποτελέσματα δεν είναι τόσο ικανοποιητικά.

 Η επιλογή του πρωτοκόλλου είναι καθαρά εξατομικευμένη και σε αυτό παίζουν ρόλο η ηλικία, το απόθεμα των ωοθυλακίων, το βάρος της γυναίκας, το ιστορικό των προηγουμένων προσπαθειών, καθώς και η δική της επιθυμία.

Ο  μέσος όρος των επισκέψεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση, ανάλογα πάντα και με το πρωτόκολλο, είναι 4.

Διεγερτικός κύκλος

Φρέσκια μεταφορά

45%

Θετικό τεστ κύησης

35%

Ποσοστό Γεννήσεων

   Ο διεγερτικός κύκλος είναι συνηθέστερα η πρώτη επιλογή σε μια προσπάθεια, με την προϋπόθεση ότι η γυναίκα έχει καλό απόθεμα ωοθυλακίων, καθώς δίνει στον ιατρό και τον εμβρυολόγο περισσότερες επιλογές και δυνατότητες ελέγχου της δυναμικής των εμβρύων.